Nové Zámky
Reduced remnant of the Renaissance castle of Nové Zámky

The total budget of the Municipality of the City of Nové Zámky: 399 654, 45 euros

Cost of installing the thematic park: EUR 335 000

Theme of the Thematic park: Reduced remnant of the Renaissance castle of Nové Zámky

Parameters: 585 m2 floor space

The original castle of Nové Zámky

Az egykori eredeti újvári vár

The visualization of the theme park of Nové Zámky

Az újvári tematikus park látványterve