Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Interaktívne tematické parky

Lokality

Všeobecný prehľad projektu

Deväť miest spoločne ponúka pre rodiny netradičnú formu zábavy spojenú s možnosťou niečo sa aj naučiť o priľahlých mestách. Interaktívne detské ihriská CULTPLAY ponúkajú možnosť nielen možnosť herného využitia parkov, získania pekných zážitkov, ale objavovaním ďalších parkov aj obsažnej zábavy za pomoci moderných technológií.

Čítať ďalej
Tematické parky v jednotlivých mestách