Hurbanovo
Banské múzeum v Tatabányi

Celkový rozpočet projektu zo strany samosprávy Hurbanovo: 189 282,4 EUR

Celkové náklady na výstavbu tematického parku: 150 000 EUR

Téma parku: banské múzeum v Tatabányi

Parametre: plocha 171,9 m2

Banské múzeum v Tatabányi

 

Pohľad na pôvodný hrad

Maketa banského múzea

Maketa hradu