Kontakt

EZUS Pons Danubii
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným

Poštová adresa:
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
Slovensko
P.O. Box 106

kancelária Pons Danubii:
Dom médií, Františkánov 22.
Komárno 945 01
Slovensko

Tel.: +421 35 381 13 27

Web: www.ponsdanubii.eu
E-mail: office@ponsdanubii.eu