Novinky a udalosti

POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Oroszlányi (HU)
23.08.2021
Mesto Oroszlány (HU), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Oroszlányi (HU).
POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárne (SK)
23.06.2021
Mesto Komárno (SK), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárne (SK).
POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárome (HU)
05.06.2020
Mesto Komárom (HU), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárome (HU) a na detskú súťaž zorganizovanej počas podujatia.
POZVÁNKA Na slávnostné odovzdanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK
24.09.2019
Mesto Šaľa ako jeden z partnerov projektu „CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK
POZVÁNKA Na 5. workshop projektu CULTPLAY
30.08.2019
Mesto Šaľa ako jeden z partnerov projektu “CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Vás srdečne pozýva na 5. workshop projektu CULTPLAY.
POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Hurbanove
03.05.2019
Mesto Hurbanovo, ako projektový partner projektu s názvom “CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Hurbanove a na detskú súťaž zorganizovanej počas podujatia.