Nové Zámky
Zmenšená podobizeň novozámockého renesančného zámku

Celkový rozpočet projektu zo strany samosprávy Nových Zámkov: 399 654, 45 eúr

Celkové náklady na výstavbu tematického parku: 335 000 eúr

Téma parku: zmenšená podobizeň novozámockého renesančného zámku

Parametre: plocha 585 m2

Pohľad na pôvodný hrad

Pohľad na pôvodný hrad

Maketa hradu

Maketa hradu