POZVÁNKA Na 5. workshop projektu CULTPLAY

Mesto Šaľa ako jeden z partnerov projektu “CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Vás srdečne pozýva na 5. workshop projektu CULTPLAY.

Termín konania workshopu: 6. septembra 2019, 11:00 hod

Miesto konania workshopu: konferenčná miestnosť Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Šala, P. Pázmáňa 27, Šaľa

Cieľom workshopu je predstavenie projektu v kontexte kultúrneho dedičstva odbornej aj laickej verejnosti:

11:00 privítanie hostí a predstavenie projektu, predstavenie návrhu tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK
11:10 - 13:30 Kövesdi Mónika: Dejiny opátstva Majk a jeho význam v dejinách Oroszlányu
11:30 - 11:50 Veronika Nováková: Výsadné listiny miest a mestečiek na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi
11:50 - 12:05 diskusia k workshopu
12:05 - 13:00 občerstvenie a prehliadka kaštieľa/archívu
13:00 otvorenie výstavy

Vašu účasť na workshopu prosím potvrdiť emailom na mesto@sala.sk do 4.9.2019, 14:00. Vystúpenia budú v slovensko resp. maďarskom jazyku, a v opačnom jazyku bude poskytnutý text.

Do pozornosti Vám dávame, že pred samotným workshopom sa bude konať v rovnakých priestoroch medzinárodná konferencia "Archívy - klenoty regiónu" a v priestoroch kaštieľa si môžete prezrieť výstavu na uvedenú tému.

Pred samotným workshopom Vás pozývame na pracovné stretnutie projektových partnerov, ktoré sa bude konať v zasadačke budovy MsÚ, 1. poschodie, Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa, taktiež 6.9.2019 so začiatkom o 9:45 hodine.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom,

Mgr. Jozeg Belický
primátor mesta Šaľa

30.08.2019