POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Hurbanove

Mesto Hurbanovo, ako projektový partner projektu s názvom “CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Hurbanove a na detskú súťaž zorganizovanej počas podujatia.

Termín podujatia: 10. mája 2019 (piatok) o 10:00 hod.

Miesto podujatia: Komenského 1896/9, 947 01 Hurbanovo (Slovensko)

Téma tematického parku: “Miniatúrna replika banského múzea mesta Oroszlány”

Cieľová skupina: zástupcovia projektových partnerov, žiaci 4., 5. a 6. ročníka základných škôl projektových partnerov (Nové Zámky, Komárom, Oroszlány) a mesta Hurbanovo.

Hlavným cieľom vytvorenia interaktívneho tematického parku Cultplay v Hurbanove je predvedenie kultúrneho dedičstva Maďarska, Banského múzea mesta Oroszlány. Ďaľším významným cieľom je zapojenie okrem detí aj miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na vek) prostredníctvom nového spôsobu, aktívného využitia kultúrneho dedičstva. Súčasťou parku je aj tzv. rozšírená realita, ktorá je k dispozícii záujemcom v 3 jazykoch (po maďarsky, po slovensky, po anglicky). Po odovzdávaní deti môžu využívať park ako detské ihrisko, počas detskej súťaže sa môžu zmerať v zručnostných hrách a získavať nové poznatky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mesto Hurbanovo

Plánovaný program slávnostného odovzdávania interaktívneho tematického parku v Hurbanove

10:00 - 10:10 Slávnostný príhovor primátora mesta Hurbanovo
10:10 - 10:30 Kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho
10:30 - 12:00 Oficiálne odovzdávanie Cultplay interaktívneho tematického parku,
detská súťaž pre žiakov základných škôl projektových partnerov (Nové Zámky,
Komárom, Oroszlány) a mesta Hurbanovo
12:00 -  Záver

Srdečne Vás očakávame a prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili na e-mailovej adrese partnera projektu: roland.hulko@hurbanovo.sk formou odpovede najneskôr do 7. mája 2019.

Kontaktná osoba mesta Hurbanovo: Mgr. Roland Hulko (roland.hulko@hurbanovo.sk)

03.05.2019