POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárne (SK)

Mesto Komárno (SK), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárne (SK).

Termín podujatia: 29. júna 2021 (utorok) o 10:00 hod.

Miesto podujatia: CULTPLAY Interaktívny tematický park (Vnútorná okružná 19, Komárno – pri Termálnom kúpalisku, Slovensko)

Téma tematického parku: „Komáromská hviezdna pevnosť”

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mesto Komárno (SK)

Plánovaný program slávnostného odovzdávania interaktívneho tematického parku v Komárne (SK)

10:00 – 10:10

Slávnostný príhovor primátora mesta Komárno (Béla Keszegh)

10:10 – 10:20

Slávnostný príhovor predsedu EZÚS Pons Danubii (József Michl)

10:20 – 10:30

Slávnostný príhovor riaditeľa EZÚS Pons Danubii (Zoltán Bara)

10:30 – 10:50

Tlačová beseda

Srdečne Vás očakávame a prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili na e-mailovej adrese partnera projektu: prednosta@komarno.sk formou odpovede najneskôr do 25. júna 2021.

Kontaktná osoba mesta Komárno (SK): Ingrid Szabó, prednosta@komarno.sk, +421 (0)35 2851 220, +421 (0)948 234 899

23.06.2021