POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárome (HU)

Mesto Komárom (HU), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Komárome (HU) a na detskú súťaž zorganizovanej počas podujatia.

Termín podujatia: 26. júna 2020 (piatok) o 10:00 hod.

Miesto podujatia: Jókai liget (Sport utca 42, 2900 Komárom, Maďarsko)

Téma tematického parku: „Miniatúrna replika komárňanskej starej a novej pevnosti”

Cieľová skupina: zástupcovia projektových partnerov, žiaci 5. a 6. ročníka základných škôl projektových partnerov (Komárno, Hurbanovo, Kisbér) a mesta Komárom (HU)

Hlavným cieľom vytvorenia interaktívneho tematického parku Cultplay v Komárome (HU) je predvedenie kultúrneho dedičstva Slovenska, komárňanskej starej a novej pevnosti.
Ďaľším významným cieľom je zapojenie okrem detí aj miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na vek) prostredníctvom nového spôsobu, aktívného využitia kultúrneho dedičstva.
Súčasťou parku je aj tzv. rozšírená realita, ktorá je k dispozícii záujemcom v 3 jazykoch (po maďarsky, po slovensky, po anglicky). Po odovzdávaní deti môžu využívať park ako detské ihrisko, počas detskej súťaže sa môžu zmerať v zručnostných hrách a získavať nové poznatky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Téma tematického parku: „Miniatúrna replika komárňanskej starej a novej pevnosti”

Plánovaný program slávnostného odovzdávania interaktívneho tematického parku v Komárome (HU)

10:00 – 10:10 Slávnostný príhovor primátora mesta Komárom (HU)
10:10 – 10:20 Slávnostný príhovor primátora mesta Komárno (SK)
10:20 – 10:30 Kultúrny program žiakov Základnej školy Sándora Petőfiho
10:30 – Oficiálne odovzdávanie Cultplay interaktívneho tematického parku, vyhlásenie výsledkov online detskej súťaže pre žiakov základných škôl projektových partnerov (Komárno, Hurbanovo, Kisbér) a mesta Komárom (HU), záver

Srdečne Vás očakávame a prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili na e-mailovej adrese partnera projektu: deak.katalin@komarom.hu formou odpovede najneskôr do 22. júna 2020.

Kontaktná osoba mesta Komárom (HU): Katalin Deák (deak.katalin@komarom.hu)

05.06.2020