POZVÁNKA Na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Oroszlányi (HU)

Mesto Oroszlány (HU), ako projektový partner projektu s názvom „CULTPLAY – Interaktívne tematické parky – Inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdávanie interaktívneho tematického parku v Oroszlányi (HU).

Termín podujatia: 3. septembra 2021 (piatok) o 10:30 hod.

Miesto podujatia: CULTPLAY Interaktívny tematický park (Mészáros Lajos utca, 2840 Oroszlány, Maďarsko)

Téma tematického parku: „Šaliansky renesančný kaštieľ”

Hlavným cieľom vytvorenia interaktívneho tematického parku Cultplay v Oroszlányi (HU) je predvedenie kultúrneho dedičstva Slovenska, Šalianskeho kaštielu.

Ďalším významným cieľom je zapojenie okrem detí aj miestnych obyvateľov a turistov (bez ohľadu na vek) prostredníctvom nového spôsobu, aktívneho využitia kultúrneho dedičstva. Súčasťou parku je aj tzv. rozšírená realita, ktorá je k dispozícii záujemcom v 3 jazykoch (po maďarsky, po slovensky, po anglicky).

Po odovzdávaní deti môžu využívať park ako detské ihrisko.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mesto Oroszlány (HU)

Plánovaný program slávnostného odovzdávania interaktívneho tematického parku v Oroszlányi (HU)

10:30 – 10:35

Slávnostný príhovor primátora mesta Oroszlány (Lazók Zoltán)

10:35 – 10:40

Slávnostný príhovor primátora mesta Šaľa (Jozef Belický)

10:40 – 10:45

Slávnostný príhovor riaditeľa EZÚS Pons Danubii (Zoltán Bara)

10:45 – 10:55

Slávnostný príhovor poslankyne maďarského parlamentu (Czunyiné Dr. Bertalan Judit)

10:55 – 11:05

Slávnostný príhovor predsedu župy Komárom-Esztergom (Popovics György)

11:05 –

Oficiálne odovzdávanie Cultplay interaktívneho tematického parku, záver

Srdečne Vás očakávame a prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili na e-mailovej adrese partnera projektu: adorjan.anett@oroszlany.hu formou odpovede najneskôr do 31. augusta 2021.

Kontaktná osoba mesta Oroszlány (HU): Anett Adorján (adorjan.anett@oroszlany.hu)

23.08.2021