Tata
Mlynský park

Celkový rozpočet projektu zo strany samosprávy Tata: 343 929 EUR

Celkové náklady na výstavbu tematického parku: 317 000 EUR

Téma parku: mlynský park, ktorý pozostáva z makiet nasledovných mlynov: kolárovský mlyn, mlyn - tatai tóvárosi, tatai öreg kalló, tatai pötörke

Parametre: plocha 2500 m2

 

Dispozičný nákrest mlynského parku